ช้อปสนุก จ่ายด้วย

ETA COIN

service - บริการที่นำ ETA COIN ไปใช้งานได้

bc logo.jpg
 • อุปกรณ์อีเว้นท์

 • อุปกรณ์ไฟฟ้า

 • เครื่องมือช่าง

 • ใช้ 1 ETA= 1 บาท

bc warehouse logo.jpg
 • โกดังเก็บสินค้า

 • ​​​​​​​ห้องควบคุมอุณหภูมิ

 • ใช้ 1 ETA= 1 บาท

bc house and hostel logo.png
 • ห้องพักรายวัน

 • ห้องพักรายเดือน

 • ใช้แลก1000 ETA

bcl express logo.jpg
 • กล่องส่งพัสดุ

 • แลกคะแนนสะสม

 • 10 ETA=1BIG Points

 • แลกตั๋วเครื่องบิน AirAsia

shoppe ลด.png
 • แลกคูปองส่วนลดสูงสุด 50%

 • ใช้ซื้อสินค้า shopee

 • 10 ETA=1 Coin

ซิกน่ารถช่วยเหบือ.jpg
 • ใช้แลกสิทธิ์รถลาก

 • ฉุกเฉิน1 ปี

 • แลก 2000 ETA

service - สัมมนาที่นำ ETA COIN ไปใช้งานได้

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อรับ username และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ราคา :                            ชำระด้วย :

6,890

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อรับ username และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ราคา :                            ชำระด้วย :

6,890

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อรับ username และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ราคา :                            ชำระด้วย :

6,890

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อรับ username และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ราคา :                            ชำระด้วย :

6,890

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อรับ username และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ราคา :                            ชำระด้วย :

6,890

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อรับ username และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ราคา :                            ชำระด้วย :

6,890

Product​ - สินค้าที่นำ ETA COIN ไปชำระได้

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า

ราคา :                             ชำระด้วย : 

79

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า

ราคา :                             ชำระด้วย : 

79

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า

ราคา :                             ชำระด้วย : 

59

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า

ราคา :                             ชำระด้วย : 

199

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า

ราคา :                             ชำระด้วย : 

199

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า

ราคา :                             ชำระด้วย : 

59

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า

ราคา :                             ชำระด้วย : 

399

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า

ราคา :                             ชำระด้วย : 

399

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า

ราคา :                             ชำระด้วย : 

69

service - โกดังเช่า ที่นำ ETA COIN ไปใช้งานได้

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อนัด นำสินค้าเข้าเก็บในโกดัง 8.4 ตรม.

ราคา :                            ชำระด้วย :

3,900

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อนัด นำสินค้าเข้าเก็บในโกดัง 16.8 ตรม.

ราคา :                            ชำระด้วย :

4,900

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อนัด นำสินค้าเข้าเก็บในโกดัง 35 ตรม.

ราคา :                            ชำระด้วย :

5,900

service - รถเช่า ที่นำ ETA COIN ไปใช้งานได้

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อนัดวันใช้งานรถเช่า

ราคา :                            ชำระด้วย :

3,900

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อนัดวันใช้งานรถเช่า

ราคา :                            ชำระด้วย :

4,900

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อนัดวันใช้งานรถเช่า

ราคา :                            ชำระด้วย :

15,900

นำ ETA COIN มาแลกเป็น Gift Voucher - อิสรภาพแห่งการจับจ่าย

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ในการรับบัตร Gift Voucher

ราคา :                            ชำระด้วย :

1,000

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ในการรับบัตร Gift Voucher

ราคา :                            ชำระด้วย :

5,000

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่ในการรับบัตร Gift Voucher

ราคา :                            ชำระด้วย :

10,000

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่กระเป๋า True Point

ราคา :                            ชำระด้วย :

1,000

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่กระเป๋า True Point

ราคา :                            ชำระด้วย :

5,000

 เมื่อชำระด้วย ETA COIN เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ 095-210-1227 LINE ID : etathai 

เพื่อแจ้งที่อยู่กระเป๋า True Point

ราคา :                            ชำระด้วย :

10,000

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ :  LINE : ETAMONEY

การสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร waves wallet เพื่อใช้งาน

ETA COIN

การจ่ายด้วย ETA

ขั้นตอนการชำระเงินด้วย

ETA COIN