ETA Coin สกุลเงินดิจิตอลของคนไทย

ETA Coin คืออะไร ?

เป็นหนึ่งใน สกุลเงินดิจิตอล ที่ได้รับการยอมรับในตลาด Token สากล โดยสามารถนำไป ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินดิจิตอลอื่นได้ ทุกสกุลเงิน พัฒนาโดยสมาคม สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

ETA Coin ใช้เทคโนโลยีของ Waves Platform นำมาสร้าง Token หรือ เหรียญ Cryptocurrency ที่ทำงานบน ระบบ Blockchain พร้อมมี Wallet และระบบ Ecosystem ให้ใช้งานได้ทันที

 ประโยชน์ของการถือครอง ETA Coin และการนำไปใช้งาน มีอะไรบ้าง ?

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำไปซื้อ สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าไอทีแบรนด์ชั้นนำ ได้ที่เว็บไซต์  ที่เข้าร่วม กับระบบ ETA Coin เช่น https://www.etathai.com/eta-shopping ฯลฯ

 

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำไป ใช้ซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ  กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับระบบ ETA Coin ได้ทั่วประเทศ www.etathai.com/eta-cion

 

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำ ETA Coin  ไปแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินดิจิตอล ต่างประเทศได้ ในกระดานซื้อ-ขาย (DEX)  เพื่อทำการโอน ไปยังประเทศปลายทาง แล้วผู้รับสามารถนำไป  Exchange* เป็นสกุลเงินนั้นๆ ได้ทันที

 

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำ ETA Coin ไป ซื้อขาย-เปลี่ยนมือกันได้ โดยใช้รูปแบบ Peer to Peer ( P2P ) ผ่าน Waves Wallet ( IOS ) ( Android ) (Mobile Application) หรือนำไป ซื้อขาย -แลกเปลี่ยนกับสกุลเงินดิจิตอล ได้ทุกสกุล ที่วางขายอยู่บนระบบ https://waves.exchange


 

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำ ETA Coin มาปล่อยเช่า
  ( Leasing ) ไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด ในระบบ Leased Proof of Stake (LPoS) เพื่อรับผลตอบแทนเป็นโบนัส จากกำไรของกิจการ เมื่อนำเหรียญมา Stake หรือฝากไว้

 

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถรับผลตอบแทน จากอัตราเติบโต ของผลกำไรส่วนต่างจากราคาเหรียญ ETA Coin ที่ซื้อมา แล้วยังถือครองเหรียญไว้ เรียกว่า Captial Gain

ประโยชน์ของการรับ ETA Coin สำหรับ ร้านค้า

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำไป ชำระค่าสินค้า หรือบริการ ต่างๆได้ ผ่านทาง

 • Moble Application ที่เข้าร่วม กับระบบ ETA Coin

 • Website ที่เว็บไซต์  ที่เข้าร่วม กับระบบ ETA Coin

 • Store ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ กับระบบ ETA Coin

 

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำ ETA Coin  ไปแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินดิจิตอล ต่างประเทศได้ ในกระดานซื้อ-ขาย https://waves.exchange แล้วสามารถนำไป  Exchange* ได้ทันที

 

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำ ETA Coin ไป ซื้อขาย-เปลี่ยนมือกันได้ โดยใช้รูปแบบ Peer to Peer ( P2P ) ผ่าน Waves Wallet ( IOS ) ( Android ) (Mobile Application)

 

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำ ETA Coin มาปล่อยเช่า ( Leasing ) ไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด ในระบบ Leased Proof of Stake (LPoS) เพื่อรับผลตอบแทนจาก โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับ ร้านค้า ที่รับ ETA Coin  เมื่อนำเหรียญมา Stake หรือฝากไว้

 

 • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถรับผลตอบแทน จากอัตราเติบโต ของผลกำไรส่วนต่างจากราคาเหรียญ ETA Coin ที่ซื้อมา แล้วยังถือครองเหรียญไว้ เรียกว่า Capital Gain

 

* ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมและการนำมา Exchange

 

 • นำมาซื้อ-ขายบน Waves Wallet ( IOS ) ( Android )(Mobile Application)  ค่าธรรมเนียม 0.001 waves

 • นำมาซื้อ-ขายบน https://waves.exchange ค่าธรรมเนียม 0.003 waves

 • นำมาซื้อ-ขายบน ETA Exchange  ค่าธรรมเนียม 0.25 %  

 

 • สำหรับบุคคลทั่วไป และร้านค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล

 

  • สมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารใน Google form

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • Address 35 หลัก / Account name / Waves Wallets / [ลิ้งค์ขั้นตอนการสมัคร]

  • รูปคิวอาร์โค้ดของ Waves Wallets


 

 • สำหรับนิติบุคคล และบริษัทจดทะเบียน

 

  • สมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารใน Google form

  • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

  • หนังสือรับรองการเสียภาษี

  • Address 35 หลัก / Account name / Waves Wallets / [ลิ้งค์ขั้นตอนการสมัคร]

  • รูปคิวอาร์โค้ดของ Waves Wallets


 

>  เงื่อนไขการรับ ETA Coin สำหรับ ร้านค้า

 

 • ร้านค้า หรือผู้ประกอบ การสามารถถือครอง ETA Coin ไว้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามเงื่อนไข ของการถือครอง ETA Coin หรือสามารถนำมา แลก-เปลี่ยนเป็นเงินได้

 

 • ETA Money จะประกาศ อัตราราคาของ ETA Coin  เพื่อใช้ ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยใช้ ETA Coin แบบ Fix ราคาในแต่ละเดือน ทุกวันที่ 1 ของเดือน เช่น เดือนมกราคม ETA Coin สำหรับการ ใข้ชำระค่าสินค้าและบริการ ในตลาด จะมีราคา 10 บาท ต่อ Coin เป็นต้น

 

 • ร้านค้า หรือผู้ประกอบการ ที่รับ ETA Coin สามารถนำมาแลก-เปลี่ยน เป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้ผ่านเว็บไซต์ www.etathai.com หรือ Exchange ที่เข้าร่วมกับ ETA Coin

 

 • โดยจะเสียค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนระหว่าง 0.25 % - 1 % ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

>  การสมัครเข้าร่วมกับ ETA Coin สำหรับ ร้านค้า

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเว็บ Waves Wallet