การสมัครเข้าร่วมกับสมาคมฯ

Welcome to Assocition

 

ยินดีต้อนรับ เพื่อนสมาชิก และผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับ สมาคมการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

ท่องเที่ยว กระผมในนามนายกสมาคมฯ

 

รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านมีความ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรตนเอง และประเทศชาติในนามสมาคมฯ เรามีความมุ่งมั่นที่

จะพัฒนาผู้ประกอบการ ในด้านการท่องเที่ยว

 

ให้มีความรู้ความสามารถ และเข้าถึงช่องทางการสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ

 

ปัจจุบันประเทศไทย ถือเป็นเป้าหมายปลายทางของการท่องเที่ยวจากคนทั้วโลก ดังนั้น การที่ท่านเข้าร่วม กับสมาคมฯจึงเป็นโอกาสที่ดี ในการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านบุคลากรองค์ความรู้และวิธีการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ

 

กระผม รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดี เป็นอย่างยิ่ง ที่จะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมาคมฯ ท่านสามารถกดดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ปุ่มด้านขวามือสีเขียวได้เลยครับ

สมาชิกประเภทบุคคล 1,990 บาท ตลอดชีพ​

สมาชิกนิติบุคคล 19,900 บาท ตลอดชีพ​

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคม

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  ETA Business Member (นิติบุคคล)

1. ได้รับสิทธิในการทำ  Business matching เพื่อทำความรู้จักกับสมาชิก เพื่อต่อยอดโอกาสทาง ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
2. โอกาสในการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ กับผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
3.ได้รับสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร เทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านธุรกิจท่องเที่ยว และเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ
4. ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนของสมาคม เข้าร่วมโครงการที่สมาคมจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ
5. ได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ พร้อมโดเมนเนม บนระบบ ETA Esywab ฟรี 1 ปี 
6. ได้รับสิทธิส่วนลดในการใช้งานระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร์ ด้านพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว  50% ระยะเวลา 1 ปี
7. ได้รับสิทธิในการยื่นขอทำบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค เพื่อเดินทางต่างประเทศโดยไม่ต้องมีวีซ่า
8. ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สมาคมจัดขึ้น
9. ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้า บนช่องทางของสมาคม เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
10.ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับคำปรึกษาทางด้านธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
11. ได้รับสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการต่างๆของสมาคม
12.ได้รับสิทธิในการเสนอราคา หรือโครงการต่างๆโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้ระเบียบจัดซื้อ-จัดจ้างของสมาคม
13. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
14. ได้รับสิทธิเรียนหลักสูตรของสมาคมในราคาพิเศษ และมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมคอร์สฟรีจากสมาคม
ได้รับสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม
15. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
16. มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
17. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
18. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น และมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
19. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสาร  ภารกิจ  และสื่อ Online ของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
20. หากสมาชิกหรือผู้ที่สมาชิกรู้จักต้องการใช้งานสินค้าหรือบริการซึ่งสมาชิกได้มีอยู่ในสมาคม สมาชิกต้องเลือกใช้สินค้าหรือบริการของสมาชิกสมาคมก่อนเสมอ และยินดีที่จะแนะนำสินค้าหรือบริการของเพื่อนสมาชิกในสมาคมให้ผู้อื่นรู้จักด้วยความเต็มใจ

*กรณีมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดโปรเจคต่างๆ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ

 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ETA Online Member (บุคคลธรรมดา)

 

1. โอกาสในการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ กับผู้ประกอบการ และหน่วยงานเอกชน
2. ได้รับสิทธิเรียนหลักสูตรของสมาคมในราคาพิเศษและมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมคอร์สฟรีจากสมาคม
3. ได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ พร้อมโดเมนเนม บนระบบ ETA Esywab รับส่วนลด 50% เวลา 1 ปี
4. ได้รับสิทธิส่วนลดในการใช้งานระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร์ ด้านพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว  ลด 30% ระยะเวลา 1 ปี 
5. ได้รับสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร เทรนด์ความรู้ใหม่ๆในการทำธุรกิจ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านธุรกิจท่องเที่ยว และเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ 
6. ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้า บนช่องทางของสมาคม เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
7. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สมาคมจัดขึ้น
8. ได้รับสิทธิในการเสนอราคา หรือโครงการต่างๆโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้ระเบียบจัดซื้อ-จัดจ้างของสมาคม
9. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
10. มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
11. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
12. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น และมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
13. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ และสื่อ Online ของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
14. หากสมาชิกหรือผู้ที่สมาชิกรู้จักต้องการใช้งานสินค้าหรือบริการซึ่งสมาชิกได้มีอยู่ในสมาคม สมาชิกต้องเลือกใช้สินค้าหรือบริการ          ของสมาชิกสมาคมก่อนเสมอ และยินดีที่จะแนะนำสินค้าหรือบริการของเพื่อนสมาชิกในสมาคมให้ผู้อื่นรู้จักด้วยความเต็มใจ